Proeven en rapporten

Voor elke vakantie wordt een rapport meegegeven. Tweemaal per jaar is er een rapportavond, waarbij je als ouder bij de leerkracht terecht kan om de vorderingen van je kind op te volgen.

In het eerste leerjaar is er een andere aanpak met een gespreksavond eind december en het rapport  eind januari.

Uiteraard kan je tussendoor altijd bij de leerkrachten terecht met vragen of opmerkingen!