Lagere afdeling

Stijn Dewitte, eerste leerjaar

Eden Rysbrack, tweede leerjaar

Kristel Verkeyn, derde leerjaar

Tine Vanden Bossche, vierde leerjaar

Margot Vaernewyck, vijfde leerjaar

CĂ©line Vandenbroucke, zesde leerjaar

Jan Tyberghien, zorgleerkracht

Sophie Delecluyse, zorgleerkracht