Proeven en rapporten

Vijfmaal per jaar wordt een rapport meegegeven. In de eerste graad worden de leerlingen permanent geĆ«valueerd en is er geen examenperiode. In de tweede graad wordt het derde leerjaar gezien als 'overgangsjaar' met een aantal examens op een vooraf aangekondigd moment. In de derde graad is er sprake van een examenperiode in de winter en zomer. Die punten worden verrekend met hun dagelijks werk (verhouding 50/50). Meer informatie vinden jullie in dit document.

Tweemaal per jaar zijn er oudercontacten, waarbij je als ouder bij de leerkracht terecht kan om de vorderingen van je kind op te volgen.

Uiteraard kan je tussendoor altijd bij de leerkrachten terecht met vragen of opmerkingen!